Algemene begeleiding

Jongeren met een diagnose, zoals een vorm van autisme, AD(H)D, ODD-CD en hoogbegaafdheid, hebben veel struikelblokken in hun leven. Zaken die voor de meeste jongeren vanzelfsprekend zijn, zijn voor de jongeren met een diagnose vaak niet zo vanzelfsprekend. Daarbij valt te denken aan het zelfstandig bezoeken van winkels, waarin zich vaak onverwachte situaties voordoen, het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer en het laten uitpraten van anderen. Ook het aanvaarden van regels en gezag, de omgang met leeftijdgenoten, het onderschatten van werkzaamheden, tijdsbesef en nog veel meer behoren tot de valkuilen van deze groep jongeren. Het begeleiden van deze jongeren bij deze struikelblokken/valkuilen zorgt er vaak voor dat ze voortaan beter omgaan met de bijbehorende situaties. Een goede dagstructuur, een goede dagplanning en een goed dagritme vormen een belangrijk onderdeel van deze begeleiding. Aangezien deze drie elementen van wezenlijk belang zijn voor een goede ontwikkeling van álle jongeren, begeleiden wij ook jongeren zonder diagnose op deze manier. Deze vorm van begeleiding geven wij doorgaans in een 1-op-1-situatie, maar kan in overleg ook in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier jongeren) gegeven worden.