Ouder- en familiebegeleiding

Als een jongere (deels) vastloopt op wat voor een manier dan ook, dan kan de rol van de ouders/verzorgers daar vaak niet los van worden gezien. Dat wil niet zeggen, dat ouders/verzorgers de oorzaak/een aanleiding voor het probleem hoeven te zijn; het kan ook zijn dat ouders/verzorgers erbij betrokken worden ter ondersteuning van de jongere. Of ouders/verzorgers nu wel of niet de oorzaak/een aanleiding vormen voor het (deels) vastlopen van hun zoon/dochter, ze hebben vaak begeleiding nodig bij het op een juiste manier omgaan met de problematiek. Hetzelfde geldt voor broers en zussen. Voor deze begeleiding kunt u bij ons terecht en afhankelijk van waar de situatie om vraagt, begeleiden wij de ouders/verzorgers samen of individueel. Bij die sessies is, afhankelijk van de situatie, hun zoon/dochter al dan niet aanwezig.