Psychosociale/Sociaal-emotionele diensten

Trainingen
Wij bieden trainingen aan voor jongeren met en zonder diagnose(n) op het gebied van:

 • autisme (onder andere ToM);
 • sociale vaardigheden;
 • AD(H)D (onder andere impulscontrole);
 • weerbaarheid (onder andere pesten);
 • angsten (onder andere faalangst);
 • depressie;
 • zelfvertrouwen;
 • emotionele vorming.

Onderzoek en advies
Wij verrichten onderzoek op sociaal-emotioneel/psychosociaal gebied bij jongeren. Zo doen wij onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en gedrag, zoals (faal)angsten en motivatie. Ook doen wij onderzoek naar aandacht/concentratie. Voor een overzicht van al onze testmogelijkheden, raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen. Vanzelfsprekend geven wij ook advies omtrent alle persoonlijkheidskenmerken en het gedrag, bijvoorbeeld hoe een jongere het beste kan omgaan met een bepaald persoonlijkheidskenmerk of een bepaald gedrag van hemzelf/haarzelf. Uiteraard geven wij ook op maat gemaakte adviezen aan ouders/verzorgers en andere naasten van de betreffende jongere waarbij het gaat om de persoonlijkheid en/of het gedrag van de jongere.

Ouder- en familiebegeleiding
Als een jongere (deels) vastloopt op wat voor een manier dan ook, dan kan de rol van de ouders/verzorgers daar vaak niet los van worden gezien. Dat wil niet zeggen, dat ouders/verzorgers de oorzaak/een aanleiding voor het probleem hoeven te zijn; het kan ook zijn dat ouders/verzorgers erbij betrokken worden ter ondersteuning van de jongere. Of ouders/verzorgers nu wel of niet de oorzaak/een aanleiding vormen voor het (deels) vastlopen van hun zoon/dochter, ze hebben vaak begeleiding nodig bij het op een juiste manier omgaan met de problematiek. Hetzelfde geldt voor broers en zussen. Voor deze begeleiding kunt u bij ons terecht en afhankelijk van waar de situatie om vraagt, begeleiden wij de ouders/verzorgers samen of individueel. Bij die sessies is, afhankelijk van de situatie, hun zoon/dochter al dan niet aanwezig.

Woonbegeleiding
Jongeren met een diagnose die op zichzelf gaan wonen, zetten een zeer grote stap van hun veilige en berekenbare omgeving thuis naar een geheel nieuwe en onberekenbare omgeving. Ze moeten in deze nieuwe omgeving hun eigen boontjes doppen en gezien het hier om jongeren met een diagnose gaat, valt dat zeker niet mee. Zo moeten ze alle administratie zelf bijhouden en afhandelen. Hoeveel geld er binnenkomt, uitgegeven wordt en waaraan het uitgegeven wordt, vormen het financiële aspect van de administratie. Daarnaast bestaat de administratie uit het verwerken van de overige post. Ook dienen de jongeren geleerd te krijgen hoe het huis op orde, inclusief schoonmaken en opruimen, gehouden moet worden. Voor het wassen en strijken moet ook zorg worden gedragen. Als laatste hebben we nog het doen van boodschappen en het klaarmaken van maaltijden. Het moge duidelijk zijn dat er nogal wat nieuwe zaken op de jongeren afkomen. Om alle bovenstaande zaken goed met elkaar te kunnen combineren, moeten de jongeren leren een goede (week)planning te maken. Werken met schema’s is daarbij een must. Als de jongeren eenmaal doorhebben wat er van ze verwacht wordt in deze nieuwe situatie, kunnen ze stap voor stap steeds meer aspecten van het op zichzelf wonen voor eigen rekening gaan nemen, uiteraard met een stok achter de deur (controle). Na verloop van tijd zullen zij dan geheel zelfstandig kunnen wonen en volledig kunnen integreren in de maatschappij. Deze woonbegeleiding behoort ook tot onze vormen van begeleiding.

Stagebegeleiding
Veel jongeren met en zonder diagnose moeten tijdens het volgen van een opleiding stage lopen. Ook zijn er jongeren die vrijwillig stage gaan lopen. Omdat veel van deze jongeren nog nooit eerder stage hebben gelopen of nog nooit soortgelijke werkzaamheden hebben verricht, is begeleiding tijdens de stageperiode vaak geen overbodige luxe, zeker als het een jongere met een diagnose betreft. Wat wij doen in onze stagebegeleiding is het goed laten verlopen van de stage. Dat doen we onder andere door met de jongere door te nemen wat van hem/haar verwacht wordt op de stageplek. Ook nemen we frequent door hoe een stagedag(deel) verlopen is en reiken wij tips aan hoe de volgende keer zo’n dag(deel) eventueel beter kan verlopen. Indien nodig functioneren wij als tussenpersoon tussen de jongere en de stage-instantie.

Algemene begeleiding
Jongeren met een diagnose, zoals een vorm van autisme, AD(H)D, ODD-CD en hoogbegaafdheid, hebben veel struikelblokken in hun leven. Zaken die voor de meeste jongeren vanzelfsprekend zijn, zijn voor de jongeren met een diagnose vaak niet zo vanzelfsprekend. Daarbij valt te denken aan het zelfstandig bezoeken van winkels, waarin zich vaak onverwachte situaties voordoen, het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer en het laten uitpraten van anderen. Ook het aanvaarden van regels en gezag, de omgang met leeftijdgenoten, het onderschatten van werkzaamheden, tijdsbesef en nog veel meer behoren tot de valkuilen van deze groep jongeren. Het begeleiden van deze jongeren bij deze struikelblokken/valkuilen zorgt er vaak voor dat ze voortaan beter omgaan met de bijbehorende situaties. Een goede dagstructuur, een goede dagplanning en een goed dagritme vormen een belangrijk onderdeel van deze begeleiding. Aangezien deze drie elementen van wezenlijk belang zijn voor een goede ontwikkeling van álle jongeren, begeleiden wij ook jongeren zonder diagnose op deze manier. Deze vorm van begeleiding geven wij doorgaans in een 1-op-1-situatie, maar kan in overleg ook in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier jongeren) gegeven worden.

Activiteitenbegeleiding
Onder Activiteitenplus organiseren wij voor jongeren dag-, weekend- en vakantieactiviteiten die in het teken staan van de volgende thema’s:

 • spel;
 • sport;
 • koken;
 • reizen;
 • cultuur;
 • outdoor;
 • creativiteit;
 • familieparken;
 • voorstellingen.

Tijdens deze activiteiten staat de begeleiding van de jongeren voorop. Dat wil zeggen dat de jongeren in een vrije situatie worden begeleid in verschillende omgevingen. Het gaat daarbij om omgaan met leeftijdgenoten, omgaan met vrije situaties, tijdsbesef etc.


In overleg behoort een combinatie van bovenstaande diensten ook tot de mogelijkheden. Om deze mogelijkheden te bespreken, voor meer informatie over onze diensten en voor onze tarieven, raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen, eventueel om een gratis en vrijblijvende afspraak te maken.