Stagebegeleiding

Veel jongeren met en zonder diagnose moeten tijdens het volgen van een opleiding stage lopen. Ook zijn er jongeren die vrijwillig stage gaan lopen. Omdat veel van deze jongeren nog nooit eerder stage hebben gelopen of nog nooit soortgelijke werkzaamheden hebben verricht, is begeleiding tijdens de stageperiode vaak geen overbodige luxe, zeker als het een jongere met een diagnose betreft. Wat wij doen in onze stagebegeleiding is het goed laten verlopen van de stage. Dat doen we onder andere door met de jongere door te nemen wat van hem/haar verwacht wordt op de stageplek. Ook nemen we frequent door hoe een stagedag(deel) verlopen is en reiken wij tips aan hoe de volgende keer zo’n dag(deel) eventueel beter kan verlopen. Indien nodig functioneren wij als tussenpersoon tussen de jongere en de stage-instantie.