Woonbegeleiding

Jongeren met een diagnose die op zichzelf gaan wonen, zetten een zeer grote stap van hun veilige en berekenbare omgeving thuis naar een geheel nieuwe en onberekenbare omgeving. Ze moeten in deze nieuwe omgeving hun eigen boontjes doppen en gezien het hier om jongeren met een diagnose gaat, valt dat zeker niet mee. Zo moeten ze alle administratie zelf bijhouden en afhandelen. Hoeveel geld er binnenkomt, uitgegeven wordt en waaraan het uitgegeven wordt, vormen het financiële aspect van de administratie. Daarnaast bestaat de administratie uit het verwerken van de overige post. Ook dienen de jongeren geleerd te krijgen hoe het huis op orde, inclusief schoonmaken en opruimen, gehouden moet worden. Voor het wassen en strijken moet ook zorg worden gedragen. Als laatste hebben we nog het doen van boodschappen en het klaarmaken van maaltijden. Het moge duidelijk zijn dat er nogal wat nieuwe zaken op de jongeren afkomen. Om alle bovenstaande zaken goed met elkaar te kunnen combineren, moeten de jongeren leren een goede (week)planning te maken. Werken met schema’s is daarbij een must. Als de jongeren eenmaal doorhebben wat er van ze verwacht wordt in deze nieuwe situatie, kunnen ze stap voor stap steeds meer aspecten van het op zichzelf wonen voor eigen rekening gaan nemen, uiteraard met een stok achter de deur (controle). Na verloop van tijd zullen zij dan geheel zelfstandig kunnen wonen en volledig kunnen integreren in de maatschappij. Deze woonbegeleiding behoort ook tot onze vormen van begeleiding.